0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
17.10.2016 Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika? Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika? Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2016 r. (nr IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ) potwierdził, że płatnicy nie muszą odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy pracownika, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mają możliwości jej pobrania. Problematyka taka była już przedmiotem rozbieżnych interpretacji prawa podatkowego. Tym razem z wnioskiem o zajęcie stanowiska zwróciła się Spółka, która nie uwzględniła w przychodzie swojego pracownika wartości świadczenia niepieniężnego, a błąd dostrzegła dopiero po odejściu pracownika z firmy. Po takim czasie Spółka w wyniku braku jakichkolwiek wypłat pieniężnych na rzecz byłego pracownika nie mogła pobrać zaliczki na podatek. Uznała jednak, że wystarczające będzie wykazanie wartości świadczenia w naturze na PIT-11, jako przychód oraz wpisanie wartości „0”, jako wartości przekazanego podatku. Organ podatkowy potwierdził stanowisko Spółki i uznał, że skoro z powodów od siebie niezależnych firma nie jest w stanie pobrać zaliczki na podatek dochodowy od byłego pracownika to nie ma obowiązku dokonywania wpłat zaliczki na podatek dochodowy. Płatnik zobowiązany jest jedynie wykazać w PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczeń w naturze, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę „0”. Jednakże były pracownik będzie zobowiązany uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.  Przypomnijmy, że podobne stanowisko zajął również MF w zmienionej przez siebie interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 r. (DD3/033/140/IMD/10/PK-424). Sprawa dotyczyła wówczas wartości świadczeń w naturze otrzymywanych przez pracownicę przebywającą na zasiłku chorobowym (gdy świadczenia wypłacał ZUS). Płatnik zadał m.in. pytanie czy powinien opłacić podatek z własnych środków, a potem dochodzić jego zwrotu od pracownicy. Organ podatkowy w rezultacie uznał, że płatnik, który nie ma faktycznych możliwości pobrania zaliczki nie jest obowiązany dokonać jej zapłaty z własnych środków, a następnie dochodzić jej zwrotu od pracownika. Takie zobowiązanie nie wynika bowiem z przepisów podatkowych. W naszej ocenie stanowisko takie jest dalej zgodne z przepisami określającymi rolę płatnika w procesie realizacji zobowiązań podatkowych, pomimo tego każdą sytuację niepobrania zaliczki na podatek przez płatnika należy rozpatrywać indywidualnie gdyż taka sytuacja powinna być zawsze szczegółowo uzasadniona.   autor: Magdalena Szczepańska, Specjalista ds. Polityki Podatkowej w BSS SA
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.